• Et terrorregime av motepushere og reklamehallikere gjør oss til blinde konsumenter som gumler i oss våre barns framtid, hver dag, skriver artikkelforfatteren. FOTO: NTB scanpix

Å bie eller ingen bie

Så kom den endelig, en vitenskapelig artikkel om klima som ikke underdriver, men skisserer det drama en samlet vitenskapsfront i mange år har pakket inn i akademiske vendinger, forsiktighet og forbehold.