– Vi har sterke næringer vi skal bygge videre på. Samtidig gjør vår manglende bredde oss sårbare. Norge er landet i OECD som har tapt størst markedsandeler målt i eksportvolum de siste 20 årene, skriver kronikkforfatteren. – Vi har sterke næringer vi skal bygge videre på. Samtidig gjør vår manglende bredde oss sårbare. Norge er landet i OECD som har tapt størst markedsandeler målt i eksportvolum de siste 20 årene, skriver kronikkforfatteren. Foto: Heida Gudmundsdottir

Eksport begynner på Agder