• Den bakkeprofilen vi ser i Vabua i dag er altså mer eller mindre menneskeskapt, skriver artikkelforfatteren om området på Lund i Kristiansand. FOTO: Bjelland, Kjartan

Lund torv og Vabuas eldre historie

Det er for tida stort engasjement rundt utbyggingsplanene for Lund torv, og i den forbindelse kan det være verdt å gå grundigere inn i områdets historie enn det som hittil har vært kjent.