• Gigantinvesteringer i vei og jernbane kombinert med høy byggeaktivitet gjør at bygge- og anleggsnæringen vil trenge mangfoldige tusen medarbeidere med fagkompetanse de neste årene, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Vegge, Tormod Flem

Myter om yrkesfag begrenser ungdom og næringsliv

De neste to ukene velger rundt 200 000 norske ungdomsskoleelever studieretning på videregående skole.