Til forsvar for fellesfagene i videregående

«Dette dreier seg altså om fagene historie, religion, samfunnsfag, naturfag, geografi, kroppsøving og annet fremmedspråk som i dag er obligatoriske og som skal omdannes til programfag som elevene står fritt til å velge,» skriver forfatteren om den omfattende reformen for videregående skole som blir lagt fram i stortingsmeldinga «Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden». Foto: NTB