Det ble presentert et mørkt bilde av dagens samfunn med tanke på utfordringer som barn og unge kan møte/møter i hverdagen. Som ’snitch’- kultur, mobbing, overgrep som oppstår på nett, og fravær fra skolen. Det er viktig for oss foreldre å bli minnet på dette. Det er enda viktigere om fagpersoner kan komme med konkrete tips og råd til oss, og det gjorde de.

Gjennom de siste ukene på nyhetene og i sosiale media har det vært stort fokus på barn og unges mentale helse. I forbindelse med lærerstreiken ble det varslet fra FHI om en økende krise med tanke på 14.000 barn/unge som virkelig sliter og ikke kan gå på skolen.

Regjeringen foreslår 150 millioner til å styrke utvikling av nye tiltak til psykisk helse og til helsestasjon og skolehelsetjenester. Det offentlige har brukt 14 milliarder kroner de siste årene på å kjøpe private institusjonsplasser (Aftenposten), paraplyorganisasjon Rådet for psykisk helse er bekymret over utviklingen og hvordan dette påvirker det offentlige tilbudet. Jeg er bekymret over utviklingen med alle unge som trenger institusjonsplasser! Mental Helse skriker om en krise med usikre økonomiske tilskudd rundt neste års statsbudsjett. De snakker med over 400 personer, mange med selvmordstanker, hver dag! Deres viktigste tilbud er for barn og unge. Kirkens SOS’ døgnåpne kriselinje lider også under en økonomisk usikkerhet i 2023 og forbereder seg på nedskalering.

Barn og unger bruker disse tjenestene, og Helsesista har 200.000 følgere og er en fantastisk støtte for mange hver eneste dag. Men er det virkelig nok med dette? Ofte strekker våre barn og unge ut en arm til disse når de ikke blir møtt med det de trenger i hverdagen omgitt av oss foreldre og lærere på skolen. Hva gjør vi for å bedre imøtekomme dem i hverdagen, når de er på skolen?

På foreldrekonferansen var hovedbudskapet fra fagpersoner at vi foreldre må være der for barna våre, gå i dialog med dem, lytte, og spesielt kl 22.05 på kvelden når vi er slitne og da skal de fortelle om skoledagen sin. Det er helt sant, det må vi være! Men jeg lurer på, hva med alle de timene våre barn og unge er på skolen hver dag? Hva lærer de om da, og hva snakker de om da med gode lærere på skolen?

Ta vekk ertestuing nå, og innfør 1 time hver uke med fokus på mental helse.

I paneldebatten på slutten av konferansen spurte Helsesista representanter fra skole og oppvekst om hva som gjøres konkret nå på skolen, som er annerledes enn før, for å hjelpe våre barn og unge å møte dagens utfordringer. To representanter svarte med ord som strategier, systemer, behov for utvikling i skolen, fagfornyelse, handlingsplaner og en nullvisjon. Det var et svært skuffende og manglende konkret svar.

Hva lærer våre barn på skolen? La oss ta et konkret eksempel. Når jeg spør mine døtre på 12 og 15 år hva de lærer i mat og helse, hører jeg «vi baker ertestuing og scones og bruker mange timer å rydde på kjøkkenet». «Vi løper i skogen, og det er tidtaking. Så lærer vi også om kalorier.» Jeg vet hva som lages i disse timene, for jeg får en kopi av ukeplanen hver uke, og det stemmer. De bruker tid på å lage ertestuing og bake scones, det har de gjort i alle årene de har gått på skolen. Hvem spiser ertestuing i dag? Og kalorier? Min 15-åring uttrykte bekymring om fokus på kalorier fordi hun kjenner til jenter som har milde spiseforstyrrelser. I august i år kom en ny studie som viste at 1 av 10 ungdommer lider av spiseforstyrrelser (nrk.no). Snakkes det om dette på skolen til våre barn/unge i forbindelse med mat og helse? Nei. Snakkes det om mental helse? Nei. Snakkes det om følelser i forbindelse med en utfordrende hverdag? Nei.

Noen barn og unge på skolen kan snakke om det som er vanskelig. Hvis de er så ’heldige’ å få tilgang til en sosiallærer eller helsesøster. For en fantastisk jobb de gjør, men det skulle kanskje vært en tidobling av dem på skolen. Det er ’sent’ når barn/unge kommer dit for å få hjelp – det er allerede noe, en ’krise’ som må håndteres. Disse fantastiske ressurser har lite/ingen tid til forebyggingsarbeid, til å hjelpe alle de andre på skolen til å lære seg gode strategier for å møte en utfordrende hverdag. Slik at de ikke trenger en time hos sosiallærer i fremtiden!

Jeg spør, slik Helsesita spurte, på konferansen, hva gjøres helt konkret nå på skolen for å møte dagens utfordringer, for å møte utfordringer som vi vil møte i fremtiden? I hvilket fag lærer våre barn noen livsviktige strategier? Kunnskapsløft på skolen hører jeg mye om, hva med kunnskap rundt å navigere seg i dagens samfunn for våre barn og unge?

Kunnskapsløft på skolen hører jeg mye om, hva med kunnskap rundt å navigere seg i dagens samfunn for våre barn og unge?

Og om det ikke blir laget noe mer ertestuing i norsk skole fremover, er jeg sikker på at det er ingen krise. Vi har ikke tid til å vente fem år til til fagfornyelse 2.0 kommer. Ta vekk ertestuing nå, og innfør 1 time hver uke med fokus på mental helse, og det som rører seg blant barn og unge i dag. Om det er snitch-kultur, sosiale media, seksuell helse, kan vi ikke ta tid til å snakke om det på skolen? Nå! Rett inn i hverdagen, så kanskje våre barn og unge i mindre grad trenger akutt hjelp fra hjelpetelefoner som Mental Helse og Kirkens SOS på kveldstid. Kanskje de vil ha mindre behov for Helsesista. I mellomtiden skal vi foreldre lytte godt til våre barn kl 22.05 hver kveld…

Teksten er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.