Det høyreekstreme grunnlaget for både den nazistiske okkupasjonen 1940-45 og det akutte anslaget i 2011 ble riktignok ikke oversett, men kom av ulike årsaker i bakgrunnen. Etter ti år er det nå dette temaet som flere ser det som nødvendig å gripe fatt i, skriver artikkelforfatteren. Det høyreekstreme grunnlaget for både den nazistiske okkupasjonen 1940-45 og det akutte anslaget i 2011 ble riktignok ikke oversett, men kom av ulike årsaker i bakgrunnen. Etter ti år er det nå dette temaet som flere ser det som nødvendig å gripe fatt i, skriver artikkelforfatteren. Foto: NTB

Hva har krigen med 22. juli å gjøre?