Det uvanlige er i ferd med å bli vanlig. Unntaket er i ferd med å bli normalen, skriver artikkelforfatteren. Det uvanlige er i ferd med å bli vanlig. Unntaket er i ferd med å bli normalen, skriver artikkelforfatteren. Foto: Bjelland, Kjartan

Koronatiden kickstarter ny undervisningsvirkelighet