• Artikkelforfatteren lanserer forslag for å løfte fram Posebyen i Kristiansand som en grønn og enda mer attraktiv bydel. FOTO: Damsgaard, Vegard

Vi vil løfte Posebyen

Det er et mål om å doble innbyggertallet i sentrum. Beboerne i sentrum har opparbeidet seg erfaringer.