• – Vi er mot Kunstsilo, for vi aksepterer ikke at flere hundre millioner av fellesskapets midler brukes ukritisk og ubalansert. Vi aksepterer ikke prosessene bak, skriver kronikkforfatterne som står bak et ønske om en ny tverrpolitisk liste. FOTO: Kjartan Bjelland

Valg 2019 – En ny tverrpolitisk liste?

Mange av kommunens innbyggere føler at store og viktige beslutninger, som påvirker både økonomi og hverdagen til folk flest, fattes i lukkede fora med liten grad av reell demokratisk innflytelse på det endelige resultatet.