• Nyskapende og revolusjonære kunstnere som van Gogh vil først bli møtt med taushet, sensur og latterliggjøring, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra en multimedial utstilling i Moskva av van Goghs arbeider. FOTO: NTB Scanpix

Vincent van Gogh og kunstens verdi

Vincent van Gogh var en stor visjonær kunstner. Han var kompromissløs. Han stod helt utenfor et marked; han fikk solgt bare et bilde i løpet av sitt liv. Alt ved hans liv viser at kunst og business er som ild og vann.