• – I evolusjonslæren er det ikke plass til verken Adam, Eva eller arvesynd. Uten arvesynd reduseres Jesus til en vanlig profet, litt på samme måte som muslimene ser ham, skriver kronikkforfatteren. FOTO: LEONHARD FOEGER / X00360

15 vitenskapsfiendtlige millioner

Einar Rasmussen støtter et prosjekt som har til hensikt å avvise evolusjonslæren og indoktrinere unge menneske med kreasjonisme.