• Jeg stiller det ubehagelige spørsmål om barnevernet bør dokumentere tettere og forpliktende kommunalt samarbeid før de påberoper seg økte ressurser, skriver artikkelforfatteren. FOTO: NTB Scanpix

Barnevernet – en akilleshæl i kommunalt tverrfaglig arbeid?

Barnevernet har ansvar for at barn og unge får gode og trygge oppvekstsvilkår. Deres samfunnsmandat er hjemlet i barnevernsloven.