Barnevernet – en akilleshæl i kommunalt tverrfaglig arbeid?

Barnevernet har ansvar for at barn og unge får gode og trygge oppvekstsvilkår. Deres samfunnsmandat er hjemlet i barnevernsloven.

Les hele saken med abonnement