Kraftpolitikk er mer enn strømpriser

Det er viktig på kort sikt å få på plass mekanismer som gjør strømregningen lavere når kraftinntektene til det offentlige øker. På lengre sikt må vi prioritere å bygge ut mer fornybar kraft. Både her hjemme og i Europa. Løsningen er definitivt ikke å redusere vår tilknytning til EU, skriver forfatteren. Foto: Vidar Ruud / NTB