Fagfornyelsen og skolens matematikkundervisning

Matematikkopplæringen følger tradisjonelt en lære-bort-tradisjon hvor lærestoffet blir gjennomgått og eleven må øve for å kunne reprodusere ved neste prøve. Nå skal elevene i stedet få mulighet til å utforske, streve med å finne en måte å løse et problem på, diskutere med medelever, lytte og forstå andre elevers resonnement, skriver kronikkforfatteren. Foto: Thomas Brun /ntb scanpix

Denne høsten begynte skolene arbeidet med å innføre nye læreplaner i grunnskolen og videregående opplæring.

Les hele saken med abonnement

Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.