– Produksjon av batteri som no er eit heitt tema her i landet, bør bli møtt med krav om resirkulering og dokumentasjon av ressursuttak. Det vil både industrien og miljøet tene på. Tar vi denne utfordringa, kan vi på nytt få eit konkurransefortrinn, og Noreg kan bli ein leiande teknologinasjon for grøn industri, skriv Alf Holmelid. På biletet ein del av eit bilbatteriet som er produsert på Elkem i Kristiansand. – Produksjon av batteri som no er eit heitt tema her i landet, bør bli møtt med krav om resirkulering og dokumentasjon av ressursuttak. Det vil både industrien og miljøet tene på. Tar vi denne utfordringa, kan vi på nytt få eit konkurransefortrinn, og Noreg kan bli ein leiande teknologinasjon for grøn industri, skriv Alf Holmelid. På biletet ein del av eit bilbatteriet som er produsert på Elkem i Kristiansand. Foto: Kristin Ellefsen

Også grøn industri treng kompetent kritikk