Vårt mål er å vise hva historien har betydd for den posisjon byen har i dag – og å formidle den nyskapingen som fortsatt skjer, skriver direktør John Olsen på Vest-Agder-museet. Vårt mål er å vise hva historien har betydd for den posisjon byen har i dag – og å formidle den nyskapingen som fortsatt skjer, skriver direktør John Olsen på Vest-Agder-museet. Foto: Helen & Hard

Nytt kulturhistorisk museum på Odderøya – innhold og inkludering