Etter en sterk religiøs opplevelse i 1796, vandret Hans Nielsen Hauge på kryss og tvers i Norge og mange ble berørt av budskapet han formidlet. I kjølvannet av dette ble det dannet lokale grupper, eller vennesamfunn som de ble kalt, over hele landet. Dette utviklet seg etter hvert til en av Norges største folkebevegelser, lekmannsbevegelsen. Blant haugianerne, som disse vennesamfunnene etterhvert ble kalt, finner vi et sterkt engasjement for utdanning, næringsvirksomhet og politikk, skriver kronikkforfatteren. Dette er Adolph Tidemands berømte bilde «Haugianerne». Etter en sterk religiøs opplevelse i 1796, vandret Hans Nielsen Hauge på kryss og tvers i Norge og mange ble berørt av budskapet han formidlet. I kjølvannet av dette ble det dannet lokale grupper, eller vennesamfunn som de ble kalt, over hele landet. Dette utviklet seg etter hvert til en av Norges største folkebevegelser, lekmannsbevegelsen. Blant haugianerne, som disse vennesamfunnene etterhvert ble kalt, finner vi et sterkt engasjement for utdanning, næringsvirksomhet og politikk, skriver kronikkforfatteren. Dette er Adolph Tidemands berømte bilde «Haugianerne». Foto: Adolph Tidemand

På tide å hedre Hauge