En ny rapport fra FNs miljøprogram i forkant av klimatoppmøtet som starter denne uka, viser at de 20 største utslippslandene vil produsere mer enn dobbelt så mye fossilt brensel i 2030 som det som er forenlig med å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Og mer skremmende, to tredjedeler mer enn det som skal til for å stanse på 2 grader. Klimatoppmøtet i Dubai kommer ikke til å endre disse planene som vil gi oss en katastrofal oppvarming på nærmere tre grader.

Petrostatenes planer

Rapporten analyserer 20 stater som står for over 80 prosent av de globale CO2-utslippene.

Etter Saudi-Arabia planlegger USA, Brasil og Canada å øke oljeproduksjonen mest. Vertslandet for toppmøtet, UAE (De forente arabiske emirater), er nummer syv på listen. Qatar planlegger å øke gassproduksjonen mest, fulgt av Russland og Nigeria. Indias utvidelsesplaner for kullproduksjon er enorme; tre ganger høyere enn Russland på andreplass og Indonesia på tredjeplass. Norge er et av fire land på listen som ikke planlegger å øke produksjonen fram til 2030. De tre andre er Kina, Storbritannia og Tyskland.

Svein Tveitdal

Rapporten beskriver den grunnleggende konflikten som driver klimakrisen: Forbrenning av fossilt brensel må raskt kuttes ned til null, men petrostater og selskaper planlegger å tjene billioner av dollar i året ved å øke produksjonen.

Fossilindustriens klimastrategi

Hovedstrategien til fossilindustrien kan kort beskrives som følger:

  • Offisiell støtte til Parisavtalen og begrensing av global oppvarming til 1,5 C (de vet den ikke vil bli overholdt).

  • Sier etterspørselen må reduseres – og skyver dermed ansvaret over på forbrukerne.

  • Sterke motstandere av å begrense produksjonen – i hvert fall ikke i min bakgård.

  • Retorikk om karbonfangst og lagring, blått hydrogen og fornybar energiproduksjon for å kunne fortsette som før.

  • Enorm lobbyvirksomhet for «business as usual».

  • Opprettholde subsidiering av olje- og gassindustrien. Tilsvarende 5 oljefond i 2023 ifølge Det Internasjonale Pengefondet.

De er mye flinkere til å fange politikere enn CO2.

Petrostatenes regjeringer følger fossilindustrien, og har en velutviklet retorikk som begrunner hvorfor akkurat vårt land skal kunne fortsette å øke produksjonen.

Ikke i min bakgård

Petrostatenes regjeringer følger fossilindustrien, og har en velutviklet retorikk som begrunner hvorfor akkurat vårt land skal kunne fortsette å øke produksjonen. Rike land inklusive Norge argumenterer: Vår produksjon har lavere utslipp enn andre produsenter. Vi planlegger videre massive investeringer i fornybar energi, i blått hydrogen og karbonfangst og -lagring. Derfor bør vi være det foretrukne alternativet så lenge vi fortsatt trenger olje og gass.

Utviklingslandene sier det er vår tur til å bruke resten av karbonbudsjettet, og Russland mener Vesten er skurkene.

Hva kan vi vente oss av klimatoppmøtet i Dubai

Til tross for å være hovedårsaken til klimakrisen, har fossilt brensel, på grunn av veto fra petrostatene, stort sett vært fraværende i de internasjonale klimaforhandlingene. Det vil være naivt å tro at disse statene kommer til å endre produksjonsplanene som et resultat av klimatoppmøtet i Dubai som ledes av en oljedirektør.

Så lenge de største utslippslandene opprettholder produksjonsplanene sine, går verden fra klimakrise til klimakatastrofe, og en oppvarming på tre grader.

Vi vil høre at de fleste statslederne, også petrostatenes, vil støtte Parisavtalen, selv om de vet at den ikke er oppnåelig. Det mest skremmende er at planene til de 20 største utslippslandene gir større utslipp i 2030 enn nå.

Et flertall av landene i Dubai vil støtte en styrt og rettferdig utfasing av kull, olje og gass. Men petrosatene vil bruke retorikken som beskrevet over og legge ned veto.

Norge kan bidra til å snu trenden

Så lenge de største utslippslandene opprettholder produksjonsplanene sine, går verden fra klimakrise til klimakatastrofe, og en oppvarming på tre grader. Hvis bare en av de 20 snur, vil det sette press på de andre. Norge kan følge FNs råd om å stanse ny leting og lage en utfasingsplan for olje- og gassproduksjon. Og samtidig øke produksjonen av fornybar energi som verden sårt trenger. Dette vil gi nye grønne arbeidsplasser og være økonomisk bærekraftig på sikt. Hvis Arbeiderpartiet eller Høyre snur, vil det være flertall på Stortinget.

Håpet ligger i at dette skjer raskt, for eksempel til klimatoppmøtet om to år som skal holdes i Brasil, der president Lula ønsker en historisk avtale som gir reelt framtidshåp. Arbeidet med å få Stortinget til å gå inn for styrt utfasing av olje- og gassproduksjon er det aller viktigste for klimakampen i Norge, for landets og klodens framtid.

Innlegget er forkortet. Red.