• – Dersom Samhandlingsreformen skal lykkes, og befolkningen skal være sikret forsvarlig helsehjelp der de bor, må kommunene ta ansvar for sitt kunnskapsbehov, skriver kronikkforfatter, sykehusdirektør Nina Mevold. FOTO: Vegge, Tormod Flem

Agder-kommunene må rustes for et kompetanseløft

Stadig flere helsetjenester skal løses i kommunene. Det krever en struktur for et kunnskapsløft som setter kommunene i førersetet for en kunnskapsbasert utvikling av de kommunale helse- og omsorgstjenestene.