– Dersom Samhandlingsreformen skal lykkes, og befolkningen skal være sikret forsvarlig helsehjelp der de bor, må kommunene ta ansvar for sitt kunnskapsbehov, skriver kronikkforfatter, sykehusdirektør Nina Mevold. – Dersom Samhandlingsreformen skal lykkes, og befolkningen skal være sikret forsvarlig helsehjelp der de bor, må kommunene ta ansvar for sitt kunnskapsbehov, skriver kronikkforfatter, sykehusdirektør Nina Mevold. Foto: Vegge, Tormod Flem

Agder-kommunene må rustes for et kompetanseløft