• – Vi tilstreber å måle og veie menneskers indre psykologiske disposisjoner slik at det passer inn en diagnostisk kategori, og vi later som om denne typen utredninger resulterer i objektive vurderinger, skriver kroinikkforfatteren. FOTO: Credit: Kaspars Grinvalds / Shut

Pakkeforløp i psykisk helse er skivebom

Jeg er psykolog og jobber på et DPS ved Sørlandet Sykehus. Vi er 2. linjetjeneste og skal beherske spesialiserte metoder for ulike diagnoser, noe som ofte gjør at vi snevrer oss inn på en måte som sørger for at vi går glipp av bredden og dybden i pasientens problemer.