• Bompenger regulerer bruken av vegkapasiteten og gir inntekter som finansierer bedre veiinfrastruktur og tiltak som gjør det lettere å velge bussen eller sykle for flere, skriver kronikkforfatterne. FOTO: Kjetil Reite

Hva er poenget med byvekstavtale?

Byvekstavtalen er et spleiselag mellom staten, fylket og kommunene. Til sammen finansierer byvekstavtalen en stor pakke med infrastrukturtiltak og en kontinuerlig forbedring av busstilbudet.