• Konkurranse gjer at togselskapa legg seg meir i selen for å tiltrekke seg passasjerar, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Tormod Flem Vegge

Ja til EUs fjerde jernbanepakke

I Europa ønskjer ein å styrke konkurransekrafta til jernbanen i forhold til andre transportformer, ikkje minst vegtransporten.