Kraftpolitikk handler ikke lengre bare om å varme opp hjemmene til innbyggerne, det er også i aller høyeste grad sikkerhets- og klimapolitikk. EU har vedtatt å utfase all russisk gass innen 2030 og tar grep mot russisk import av olje. En massiv satsing på fornybar energi er iverksatt, og EU skal øke produksjonen av vindkraft fra om lag 100GW de har i dag, til 490 GW i 2030. 40% av all europeisk kraft skal i 2030 være fornybar, beregnet til å omfatte over 300.000 arbeidsplasser.

Dette er et mulighetsrom Norge må tre inn i. Norge, Agder og Kristiansand har alle forutsetninger for å bli aller best i klassen på havvind.

Ifølge en rapport utarbeidet av THEMA Consulting på vegne av Agder Energi og Vårgrønn kan Norge bygge ut mer kraftproduksjon på havet de neste 30 årene, enn vi har gjort de siste 150 årene på land. Det viser hvor formidabelt potensiale vi har på norsk sokkel.

Vi trenger en storstilt utbygging for å lykkes, ambisjonsnivået må heves betraktelig, og jeg ser frem til at regjeringen kommer med sine konkrete mål for norsk havvind.

Men vi kan ikke passivt vente på at et nytt industrieventyr skal treffe oss, dette krever markant politisk vilje og tett samarbeid mellom politikk og næringsliv. Kristiansand og Sørlandet er allerede langt fremme. Agder energi posisjonerer seg nå sammen med Vårgrønn og Green Investment Group for havvindutbygging. Det er ikke bare en manifestasjon av hvordan offentlig eide selskaper driver storstilt innovasjon og utvikling i det grønne skiftet, men viser også hvordan Agder og Kristiansand konkurrerer internasjonalt.

foto
Jan Oddvar Skisland. Foto: Tormod Flem Vegge

Leverandørindustrien vår har alltid konkurrert utenfor fylkets og landets grenser. Nå dreier flere og flere over fra olje og gass mot havvind. Origo Soultions på Andøya i Kristiansand er imponerende nok allerede posisjonert i internasjonal havvind. Gjennom sitt SCADA+ leverer de et system for kontroll, optimalisering og visualisering av havvindparker. En høyteknologisk løsning som bidrar til optimalisering av kraftproduksjonen og reduserte vedlikeholdskostnader, demonstrert sammen med Equinor på Hywind Scotland Pilot Park, og snart på feltene Doggerbank a, b og c.

I nabobygget til Origo ligger Nekkar, selskapet som har utviklet roboten Skywalker som kan bukes til montering av vindturbiner.

Vi har flere store aktører i byen som alle er langt fremme. NOV har sikret seg designet til «Tri-floater», en flytende havvindkonstuksjon som kan pryde Utsira Nord. De skarpe hodene og teknologien hos dem og HMH/Frontica vil være med å ta Norge i en grønnere retning.

Gangveien, 3D-krana og pilegripperen til McGregor vil kunne serve havvindparker over hele verden.

Jeg kunne nevnt flere titalls selskaper i Kristiansand og Agder som alle er klare til å ta del i ny norsk, grønn kraftproduksjon. Vår kompetanse på tøffe vær- og havforhold bidrar og vil kunne bidra til å forsyne Norge, Europa og verden med fornybar kraft. Dette ser den internasjonale havvindindustrien. Det er ikke uten grunn at konsortsier som Norsk Havvind (bestående av bla gigantene Iberdrola og Total energies) og Aker offshore wind allerede har besøkt oss. Og flere er på vei.

Sameksistens med natur og havkultur er avgjørende for at vi lykkes med en storstilt havvindutbygging. Jeg er glad regjeringen, med Terje Aasland i spissen, allerede nå ber NVE utrede nye mulige områder for havvind, og jeg forventer at denne regjeringen jobber langt raskere enn den forrige. Vi skal selvfølgelig ikke legge disse i gyteområder for fisken vår eller midt i trekkfuglenes passasjer. Men dialog og teknologi vil hjelpe oss også her. Det nevnte Origo Solutions kan i sin teknologi integrere et system som kan detektere når fugleflokkene kommer, skru ned turbinene slik at fuglene kan se dem, og dermed sende fuglene trygt til land.

Jeg er stolt av alt vi får til! Sammen med universitetet, industriklyngene NODE og EYDE, Næringsalliansen i Agder, NHO og Green Energy Network har vi skapt Fremtidens Havvind. En samlet kraft for havvindsatsing i regionen. Universitetet vårt utdanner en flust av kompetente ingeniører, teknologer og forskere. Vi har lang tradisjon for klynge-tenkning, der konkurrerende virksomheter kommer sammen og utvikler morgendagens løsninger.

Kristiansand er en attraktiv by, kåret til blant annet Norges mest boligvennlige kommune, og vi vokser med over 1% i året. Kjevik Lufthavn har internasjonale ruter, og som byen midt mellom Oslo og Stavanger kan vi by på hyppige fergeavganger til både Danmark og Nederland. Agder tar en tydelig posisjon i det grønne skiftet. Vi har batterifabrikken Morrow i Arendal, en kommende biozinfabrikk i Åmli, Glencore Nikkelverk i Kristiansand som har produsert hydrogen i over 50 år. På REC produseres verdens reneste silisium som igjen gir solceller over hele verden, og på søppelforbrenningsannlegget vårt installeres i disse dager en pilot for CO2-fangst på membran, en membran produsert av AirProducts i Kristiansand – for å nevne noe.

Kristiansand, Agder og Norge er på vei inn i et nytt industrieventyr. Vi kan kraftproduksjon, vi tenker nytt og grønt, og leverandørindustrien som tidligere har konsentrert seg om olje og gass settes nå på det internasjonale kartet for havvind. Denne muligheten må vi gripe. Vi trenger en storstilt utbygging for å lykkes, ambisjonsnivået må heves betraktelig, og jeg ser frem til at regjeringen kommer med sine konkrete mål for norsk havvind.

Sammen med industrien og et fremoverlent næringsliv, skal vi bli en havvindnasjon i generasjoner.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.