– Koronakrisa har vist oss at vi står ved eit vegskilje. Vi er i ferd med å la forskjellane og klimautsleppa vekse til det er for seint å snu. 1. mai skal vi samle krefter for å snu denne utviklinga og bygge eit samfunn basert på solidaritet og berekraft, skriv innsendaren. Bildet er frå 1. maitoget i Kristiansand i 2004. Også den gongen var veg et sentralt tema i lokalpolitikken. – Koronakrisa har vist oss at vi står ved eit vegskilje. Vi er i ferd med å la forskjellane og klimautsleppa vekse til det er for seint å snu. 1. mai skal vi samle krefter for å snu denne utviklinga og bygge eit samfunn basert på solidaritet og berekraft, skriv innsendaren. Bildet er frå 1. maitoget i Kristiansand i 2004. Også den gongen var veg et sentralt tema i lokalpolitikken. Foto: Morten Eng

Stille gater – styrka kamp