• – Jeg tror de færreste av oss ønsker å øke produksjonen av atomkraft slik EUs scenarier legger til grunn, skriver Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. (bildet er fra klimamøte i Polen i fjor). FOTO: KACPER PEMPEL / X02307

Om å gjøre det umulige, mulig

Den siste rapporten til FNs klimapanel (IPCC) er krystallklar; vi har snart ikke mer tid igjen hvis vi skal nå de globale klimamålene.