• Med et imponerende landstrømsanlegg på plass, bør man også stille krav om at det skal benyttes landstrøm for besøkende skip, cruiseskip og andre, skriver Kåre Gunnar Fløystad fra miljøstiftelsen Zero.

Lokal handling gir globale ringvirkninger

Klimautfordringene er globale, men løsningene er lokale. Det skal ordfører Harald Furre ha ros for at han har skjønt.