• En undersøkelse viser at banker, forsikringsselskap og børsnoterte selskaper er mye mer opptatte av hvilken risiko klimaspørsmålet kan få på investeringene – enn det de kommunale pensjonskassene er, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Martinsen, Jarle

Kan pensjonsforvalterne i Agder nok om klimarisiko?

Klimaendringer og klimapolitikk kan gi store økonomiske tap. Kan de som forvalter pensjonspengene dine nok om klima og klimarisiko?