– Bevisstheten rundt klimapåvirkningen fra utbygging av infrastruktur er økende, der materialer, drivstoff og skog- og myrødeleggelser teller mye, skriver kronikkforfatterne. – Bevisstheten rundt klimapåvirkningen fra utbygging av infrastruktur er økende, der materialer, drivstoff og skog- og myrødeleggelser teller mye, skriver kronikkforfatterne. Foto: FOTOGRAF_JACOBBUCHARD

Motorveier: Ingen grenser for sløsing?