• Ytre ringvei er rett og slett et bedre samferdselsprosjekt enn Gartnerløkka, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Kjetil Reite

Gartnerløkka – byutvikling på bilistenes regning

Kristiansand har lenge ønsket en forbedret trafikkavvikling for gjennomgangstrafikken som går tett på bykjernen. Derfor konkluderte konsekvensutredningen i 2010, som inkluderte nærmere 100 aktører lokalt, at prioritet var en omkjøringsvei utenfor byen.