• Pasientenes rettigheter må styrkes, skriver artikkelforfatteren. FOTO: NTB Scanpix

Noe er alvorlig galt i kommunehelsetjenesten

Byråkratene har altfor mye makt, og pasientrettighetene er knapt verd papiret de er skrevet på.