At noen har spesielle livsutfordringer, betyr ikke at de har spesielle behov, men at de trenger spesiell hjelp til å få dekket de helt grunnleggende menneskelige behovene vi alle har, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra åpningen av Kristiansands nødboliger på Rodeneset i 2015, med helse- og sosialstyret på befaring. At noen har spesielle livsutfordringer, betyr ikke at de har spesielle behov, men at de trenger spesiell hjelp til å få dekket de helt grunnleggende menneskelige behovene vi alle har, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra åpningen av Kristiansands nødboliger på Rodeneset i 2015, med helse- og sosialstyret på befaring. Foto: Reidar Kollstad

Mennesker med alvorlige rusproblemer har ikke spesielle behov