Utfall i mobil- og nødnett ved ekstremvær, hva må gjøres?

Ekstremværet Dagmar i 2011 ble en oppvåkning med tanke på samfunnets sårbarhet overfor utfall av strøm og mobildekning i krevende situasjoner. Sårbarheten måtte reduseres. Foto: ANDERS WIKLUND / ntb