• Hvorfor er ikke ordføreren og bystyreflertallet villig til å vurdere en omvendt rekkefølge på veibyggingen med en prioritering av Ytre Ringvei? spør artikkelforfatteren. FOTO: Kjetil Reite

Ordføreren må bringe veibyggerne sammen!

E39 over Gartnerløkka har lavere såkalt samfunnsnytte enn Ytre Ringvei, stikk motsatt av hva det gis inntrykk av.