– Vi jobber nå etter en plan for å snu pengebruken til mer bærekraftig drift. Flere prosjekter er satt i gang for at ansatte skal bruke sin kompetanse mer optimalt, skriver sykehusdirektør Nina Mevold. – Vi jobber nå etter en plan for å snu pengebruken til mer bærekraftig drift. Flere prosjekter er satt i gang for at ansatte skal bruke sin kompetanse mer optimalt, skriver sykehusdirektør Nina Mevold. Foto: Kristin Ellefsen

Mye er gjort, og mer skal gjøres