– Når andre storbyer i Norge ser på hvordan gi gratis eller redusert parkeringsavgift i bysentrum for å hjelpe næringslivet i en særdeles krevende tid, kommer det forslag fra flertallet av politikerne i Kristiansand om å gå i helt motsatt retning, skriver Heidi Sørvig. – Når andre storbyer i Norge ser på hvordan gi gratis eller redusert parkeringsavgift i bysentrum for å hjelpe næringslivet i en særdeles krevende tid, kommer det forslag fra flertallet av politikerne i Kristiansand om å gå i helt motsatt retning, skriver Heidi Sørvig. Foto: Vegard Damsgaard

Til politikerne i Kristiansand