– Under kommunevalget i Kristiansand i 2019 påvirket Facebook-siden Sørlandsnyhetene valget til fordel for nasjonalistpartiet Demokratene. Sørlandsnyhetene bidro til polarisering ved å skape en oppfatning om at «fiffen» i byen ikke ville prioritere sårbare grupper, men heller bruke offentlige midler på prosjekter som gagnet dem selv, skriver forfatteren. Bildet er fra valgvaken i 2019, med Demokratenes Makvan Kasheikal og Vidar Kleppe foran. – Under kommunevalget i Kristiansand i 2019 påvirket Facebook-siden Sørlandsnyhetene valget til fordel for nasjonalistpartiet Demokratene. Sørlandsnyhetene bidro til polarisering ved å skape en oppfatning om at «fiffen» i byen ikke ville prioritere sårbare grupper, men heller bruke offentlige midler på prosjekter som gagnet dem selv, skriver forfatteren. Bildet er fra valgvaken i 2019, med Demokratenes Makvan Kasheikal og Vidar Kleppe foran. Foto: Kjartan Bjelland

Sosiale medier er et effektivt verktøy for å påvirke politisk tillit