Sosiale medier er et effektivt verktøy for å påvirke politisk tillit

foto