Hvorfor finnes det så få i antall norske og utenlandske kvinner i topplederstillinger, spesielt her på Sørlandet? I tillegg, hvorfor har de lik erfaring med å ikke komme videre i søknadsprosesser når de søker, spesielt 100 prosent faste profesjonsrettet- og lederstillinger som gir økonomisk sikkerhet og sosial trygghet, spør kronikkforfatteren. Hvorfor finnes det så få i antall norske og utenlandske kvinner i topplederstillinger, spesielt her på Sørlandet? I tillegg, hvorfor har de lik erfaring med å ikke komme videre i søknadsprosesser når de søker, spesielt 100 prosent faste profesjonsrettet- og lederstillinger som gir økonomisk sikkerhet og sosial trygghet, spør kronikkforfatteren. Foto: ntb scanpix

Er arbeidslivet i regionen vår mangfoldig nok?