• – Fire av ti mannlige sykepleierstudenter slutter fordi de føler seg diskriminert i studiet, skriver kronikkforfatteren. FOTO: Bjelland, Kjartan

Vi trenger flere menn til sykepleien

Elleve av landets 3000 helsesøstre er menn. Vi trenger flere mannlige sykepleierstudenter for å endre på det.