• De metodiske svakhetene og potensielle feilkildene blir erkjent av forskerne i rapportens innledning, men i resten av rapporten blir de i stor grad ignorert, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Kristin Ellefsen

«Skeives levekår i Agder» – en kritisk evaluering

Regnbueflagget bør henges opp i klasserommene. Skolene bør invitere Foreningen FRI til å undervise lærere og barnehagelærere i skeiv kjønnsideologi. Kommunene bør aktivt fremme kjønnsmangfold og skeiv teori for å skape holdningsendringer i befolkningen.