• Andelen kvinner som er sysselsatt er langt færre i Agder enn på landsplan, skriver artikkelforfatteren. FOTO: NTB Scanpix

Sørlandstinget og levekårssatsing på Agder

For ett år siden anmodet Sørlandstinget fylkeskommunene på Agder om å koordinere og ta ansvar for at det blir utarbeidet en helhetlig og langsiktig levekårssatsing i partnerskap mellom stat, fylke og kommuner.