– Utviklingen av Morrows batterifabrikk i Arendal er et godt eksempel på hvordan privat og offentlig samarbeid kan skape nye muligheter. Her har kommunen stilt opp og strukket seg langt for å legge til rette for etableringen av den nye fabrikken, skriver regiondirektøren i NHO Agder i denne kronikken. – Utviklingen av Morrows batterifabrikk i Arendal er et godt eksempel på hvordan privat og offentlig samarbeid kan skape nye muligheter. Her har kommunen stilt opp og strukket seg langt for å legge til rette for etableringen av den nye fabrikken, skriver regiondirektøren i NHO Agder i denne kronikken. Foto: NTB

Det valgkampen bør handle om