– Sykepleiestudentene som hadde praksis i hjemmetjenesten, opplevde arbeidet som mindre interessant sammenlignet med studentene som hadde vært i spesialisthelsetjenesten, skriver kronikkforfatteren. Samtidig har kommunene stort behov for arbeidskraft – tall fra både KS og SSB viser at om 8 år vil vi trenge 6000 flere sykepleiere i kommunene enn i dag. – Sykepleiestudentene som hadde praksis i hjemmetjenesten, opplevde arbeidet som mindre interessant sammenlignet med studentene som hadde vært i spesialisthelsetjenesten, skriver kronikkforfatteren. Samtidig har kommunene stort behov for arbeidskraft – tall fra både KS og SSB viser at om 8 år vil vi trenge 6000 flere sykepleiere i kommunene enn i dag. Foto: Gorm Kallestad / ntb

Praksisperioden avgjør om kommunene får ansatt nye sykepleiere