– I vestre deler av Agder er allerede vår beste hubrolokalitet med flere par rasert gjennom Tonstad vindpark, og hubroen stod sentralt også i naboanlegget Buheii i Kvinesdal. Vi vet at hubroen er svært sårbar for vindkraft både som følge av påflyvning av anlegg og linjenett, men trolig særlig på grunn av forstyrrelser, skriver kronikkforfatteren. – I vestre deler av Agder er allerede vår beste hubrolokalitet med flere par rasert gjennom Tonstad vindpark, og hubroen stod sentralt også i naboanlegget Buheii i Kvinesdal. Vi vet at hubroen er svært sårbar for vindkraft både som følge av påflyvning av anlegg og linjenett, men trolig særlig på grunn av forstyrrelser, skriver kronikkforfatteren. Foto: Kjell-Erik Moseid

Bergeheia «vindpark» planlegges i hubroparadis