• Hubroen er en sterkt truet art på den norske rødlista, og pussig nok dukker den opp i mange av vindkraftprosjektene her sør fordi denne sky arten har tilhold i de mest uberørte områder med lite menneskelig forstyrrelser, skriver artikkelforfatteren. FOTO: NTB Scanpix

Om vindkaft og «lansebruk»

Mandag 6. mai hadde kommunikasjonssjef Stian Mathisen i Fortum i Norge en kronikk her i avisen med svært ensidig markedsføring av vindkraft i landsdelen.