Ulovlig praktisering av naturmangfoldloven ved vindkraftkonsesjoner?

I 2008 kom en innskjerping av byggeforbudet i strandsona, § 1-8 i plb etter undersøkelser to jurister hadde gjort på oppdrag fra Miljøverndepartementet om kommunenes praktisering av byggeforbudet.

Les hele saken med abonnement

Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.