– Heimevernet er den mest kostnadseffektive måten å skape både kapasitet og oppslutning om forsvaret i hele landet, skriver kronikkforfatterne. – Heimevernet er den mest kostnadseffektive måten å skape både kapasitet og oppslutning om forsvaret i hele landet, skriver kronikkforfatterne. Foto: Sunniva Skarsvåg / Forsvaret

Til Stortingets Utenriks- og Forsvarskomite