• – Kristiansand havn har fått mye oppmerksomhet for landstrømsanlegget, og vi påvirker næringen i en positiv retning. Vi prioriterer skip som kan koble seg på landstrøm, skriver havnedirektør Halvard Aglen. FOTO: Vegge, Tormod Flem

Mer aktivitet i havn og økte utslipp – bare en negativ utvikling?

Kristiansand Havn følger debatten rundt utslipp og miljø nøye, og vet at vi er en viktig aktør for å sikre nullutslipp i byen vår. Heldigvis er vi del av en bransje som nå legger om til miljøvennlige standarder.