• – 10% av de videregående skolene bryter loven ved å planlegge å gi elevene for lite undervisning. Dette fenomenet finnes også i flere videregående skoler i Vest-Agder, skriver kronikkforfatteren. (ill. er et veggteppe laget av elever på Furulunden skole i Mandal) FOTO: Scanpix

Skolens juni-problem – ett år etter

For ett år siden skreiv NRK Sørlandet på nettsidene sine at elevene reagerer på «meningsløse» skoledager. Slik saken blei framstilt, kan det se ut som om problemet er at eksamen kommer i veien for meningsfull undervisning og at lærerne ikke klarer å motivere elevene etter at eksamen er fullført.