Det nye formidlingssenteret i Nodeviga har ambisjoner om å være noe mer enn et «tørt museum». Her ønsker man å nå ut til nye brukere og ta en tydelig plass i bylivet og hverdagen til byens innbyggere, skriver forfatterne av kronikken. Det nye formidlingssenteret i Nodeviga har ambisjoner om å være noe mer enn et «tørt museum». Her ønsker man å nå ut til nye brukere og ta en tydelig plass i bylivet og hverdagen til byens innbyggere, skriver forfatterne av kronikken. Foto: Helen & Hard

Trenger vi enda et kulturbygg i Kristiansand?